Skärmavbild 2013-09-21 kl. 16.31.50

Det är dags för en hälso och sjukvård som mäts i termer av levererat patientvärde och inte isolerat i ekonomiska termer. Sjukvården kan då bli en bättre partner till Life Science industrin

Life Science är en viktig del i framtiden hälso och sjukvård. Ändå ser vi hur utvecklingen går åt fel håll när det gäller samverkan mellan Life Science och Hälso och Sjukvården. Det konstigaste av allt är att så många ser problemet och så få ser uppenbara lösningar som ligger inom räckhåll. Storhetstiderna för svensk industri för bilar, försvar och telefonväxlar hade inte skett utan att den lokala marknaden fanns. För bilarna fanns tjänstebilsregler, för försvarsindustrin ett starkt Försvarets Materielverk och för Ericson fanns Televerket. Långsiktiga effektiva relationer som skapade modet att driva på innovationer och nytänkande. Hälso och sjukvården är idag en svår marknadsplats för Life Science. Regelverk inom sjukvårdens ekonomistyrning, upphandling, säkerhet i kombination med en svag nationell samordning gör att många möjligheter inte utnyttjas. Så trots att vi är världsbäst på patent, registerhållning och kostnadseffektiv sjukvård som når hela befolkningen så gnisslar innovationskedjan. Samverkan sker i termer av ett komplext dynamisk system och sådana system kan inte styras, de kan bara lockas.

Life Science i Sverige behöver en stark hemmamarknad och den kan vi inte få utan att vi gör förändringar.  Mäter vi sjukvården med ekonomiska mått kommer sjukvården ses som en kostnad, kostnadspress kommer drabba teknikinnehållet, förändringskraften och innovationskedjan. Allt som är nytt blir dyrt. Innovationskedjan bryts.

Det grepp som krävs för att hälso och sjukvården ska bli en bättre partner är att uppdraget förtydligas mot kvalitet. I stället för att sjukvårdens styrning bara går ut på att hålla kostnadskontroll måste synen vara att levererat patientvärde är det centrala för verksamheten. Köper man höftoperationer får man många höftoperationer men köper man patienters funktion får man ett innovationstryck att göra operationerna enklare, ge färre komplikationer och undvika operationer om det går. När betalningen blir metodneutral kommer varje aktör att uppleva trycket att göra saker bättre lokalt. Det kommer snabbt att utveckla trycket från sjukvården att innovationer behöver kompletteras med perspektivet patientnytta och hälsoekonomiska aspekter. Sjukvårdens egna arbetssätt kommer omformas och gamla professionsgränser kommer tänjas för att bättre kunna leverera patientvärde.

En sådan sjukvård kommer efterfråga innovationer på alla nivåer och tydligast där det levererar bäst patientvärde. Patientjournalsystem kommer omvandlas till affärssystem där all processtyrning har till uppgift att öka patientvärdet. Nominellt dyr medicinsk teknik och mediciner kommer snabbt in i vården förutsatt att kostnaden motsvarar tillfört patientvärde. Innovatörer som kan öka tillfört patientvärde kommer få en marknad. Förändringen kommer också driva på moderniseringen av den kliniska forskningen. Ett lyckat införande av värdebaserad hälso och sjukvård kan ge positiva effekter långt utanför sjukvårdens inre domäner. Klinisk forskning liksom branscher som läkemedelsutveckling och medicinsk teknik har allt att vinna på att medverka i denna övergripande kursändring.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.