mismall
Barbro and Bernard Osher Professor of Integrative Medicine
Osher Center for Integrative Medicine vid Karolinska Institutet
Föreståndare MR Centrum och MEG Centrum

Född 55 i Lund, Tunaskolan, Spyken, Lunds Universitet
Med kand 1975, Med Dr 1982, Docent 1984
Leg Läg 1985, Spec i Klinisk Neurofysiologi 1991
Forskare vid VR 1990-1996
Professor 2000-