TV: inlägg om betygen i skolan

Se inlägget här: http://www.svt.se/nyheter/sverige/hjranforskare-for-stort-fokus-pa-betyg-i-skolan Hjärnforskare: För stort fokus på betyg i skolan

Bok: Knäck koden – en hoppfull bok om dyslexi

Knäck Koden – en hoppfull bok om dyslexi Svenska, 2011 Publicerad intervju Går det att lära de flesta dyslektiker att läsa och skriva? Kan man bli direktör, lärare och pressombudsman om man har dyslexi? Och finns det skolor i Sverige där i princip varenda elev behärskar svenska språket? Svarat på de här tre frågorna är … [Read more…]

Bok: L som i läsa, M som i metod

L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola Hasse Hedström Svenska, 2009 Intervju publicerad Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare från olika skolor berättar här om … [Read more…]