Bok: Hjärnkoll på värk och smärta

Hjärnkoll på värk och smärta Martin Ingvar, Gunilla Eldh Svenska, 2012 Förmågan att känna smärta är sedan urminnes tider kopplat till hjärnans belöningssystem och inlärning under uppväxten. Samtidigt som förmågan att känna smärta är livsviktig är den också en plåga för många. Från det lilla gnagande onda i knäet till den stora, paralyserande värken som … [Read more…]

Bok: Sjukdom som oordning

Sjukdom som oordning : människan och samhället i gränslandet mella hälsa och ohälsa Lisbeth Sachs Svenska, 2012 Socialantropologen Lisbeth Sachs tar oss med på en resa i avlägsna världar där andra synsätt på sjukdomar råder. Hon beskriver hur de betraktas, upplevs, avgränsas och behandlas, och därigenom synliggörs den kultur vi själva lever i och tar … [Read more…]

Bok: Salvekvick och kvacksalveri : alternativmedicinen under luppen

Salvekvick och kvacksalveri : alternativmedicinen under luppen Edzard Ernst, Simon Singh Svenska, 2008 EN BESK MEDICIN Välkommen till alternativmedicinens värld! Tusen och åter tusen är de som försökt kurera sig med akupunktur, örtmediciner eller homeopatiska produkter. Men vilka metoder fungerar egentligen och vilka är farliga eller i bästa fall harmlösa? Äntligen kan den vetgirige få … [Read more…]

Bok: Hjärnkoll på vikten

Hjärnkoll på vikten Martin Ingvar, Gunilla Eldh Svenska, 2009 2012 Övervikten sitter i hjärnans belöningssystem där de osynliga krafterna som styr dina matvanor finns. Om man lär sig samarbeta med sin hjärna kommer kroppen inte att protestera när man byter vanor. Då bantar man med hjärnan istället för att köra huvudet i väggen. Sen den … [Read more…]

Bok: Det oskrivna bladet

Förordet skrivet i svenska upplagan. Boken kom ut 2006 på svenska och 2003 på engelska. In The Blank Slate, Steven Pinker, one of the world’s leading experts on language and the mind, explores the idea of human nature and its moral, emotional, and political colorings. With characteristic wit, lucidity, and insight, Pinker argues that the … [Read more…]

Bok: Hjärnan

Utgiven 2008, andra utgåvan 2012 Kapitel om hjärnbarkens funktion Detta är en spännande bok om vad vi har i huvudet, full av bearbetad forskarkunskap som serveras på ett fat för dig som vill veta mer om hur hjärnan fungerar. Denna nya utgåva är reviderad, vi har bett Sveriges kunnigaste forskare och läkare att uppdatera sina … [Read more…]

Bok: Konsumera mera – Dyrköpt lycka

Utgiven 2007, Kapitel om hjärnans belöningssystem Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Men lyckligare har vi inte blivit. Varför fortsätter vi ändå att konsumera allt mera? Hur ska vi tillräckligt snabbt lära oss att leva med den enda planet vi har? Borde politikerna avskaffa alla stöd till ohållbar konsumtion? Hur stor makt har … [Read more…]

Bok: Hjärnan och medvetandet

Hjärnan och medvetandet : neurofilosofiska essäer om medvetandet som en hjärnprocess, medvetandets uppkomst, det omedvetna, hjärnan och konsten och hjärnan och livsviljan , utgiven 2001 Till helt nyligen har medvetandet betraktats som något metafysiskt och subjektivt, oåtkomligt för naturvetenskaplig forskning. Det har också i naturvetenskapliga kretsar varit lite suspekt att studera det. Nu har det … [Read more…]

Bok: Brain Mapping

Brain Mapping the methods, Toga and Mazziotta. Publication Date: April 2, 1996 | ISBN-10: 0126925402 | ISBN-13: 978-0126925401 | Edition: 1st The first of its kind, Brain Mapping provides a comprehensive discussion of all methods used to map the brain. The book analyzes the assumptions, limitations, and specific techniques, and integrates the information collected by … [Read more…]

Bok: På liv och död

Liv och Död Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Carl Johan Fürst, Johan Frostegård, Niels Lynöe, Elisabeth Rynning Här ger ledande forskare sina olika bilder av hur man kan närma sig de stora frågorna kring döden, där medicinen och juridiken möts i vården. Vems vilja skall gälla? Hur beslutar man när det gäller de nyfödda eller medvetslösa … [Read more…]