9789127132788_large_sjukdom-som-oordning-manniskan-och-samhallet-i-granslandet-mella-halsa-och
Sjukdom som oordning : människan och samhället i gränslandet mella hälsa och ohälsa
Lisbeth Sachs
Svenska, 2012
Socialantropologen Lisbeth Sachs tar oss med på en resa i avlägsna världar där andra synsätt på sjukdomar råder. Hon beskriver hur de betraktas, upplevs, avgränsas och behandlas, och därigenom synliggörs den kultur vi själva lever i och tar för given. Sättet att beskriva sjukdom över kulturgränser ger en effektiv spegel för frågor om våra egna gränser mellan sjukt och friskt.

“… en resa över världen som vi tror tilltalar och behövs både för den som är och den som ska bli verksam inom vården, oavsett om det är som kliniker, forskare eller beslutsfattare.”

Ur bokens förord av professor Mats Lekander och professor Martin Ingvar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.