9789197761536
L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
Hasse Hedström
Svenska, 2009
Intervju publicerad
Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Andra lär barnen att läsa med musik, lär dem att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig intensiv lästräning.

Fem forskare och en speciallärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Boken vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

Författare och fotograf är Hasse Hedström, chefredaktör för Lärarförbundets tidning Specialpedagogik.

Innehåll:
Förord
Läsning – en ganska ny historia
I förskoleklassen grundläggs läsundervisningen
Med musik går läsinlärningen som en dans
Carolin Liberg: Läsning är inte bara att knäcka läskoden
Börja med stavelser
Margit Tornéus: Utgå från stavelserna
Att skriva sig till läsning
Listiga räven: Skönlitteratur som läsinlärningsmetod
Mats Myrberg: Lärarkompetensen viktigast vid läsinlärning
LTUG: Aldrig mer en gemensam läsebok
Wittingmetoden: Viktigt skilja på avkodning och förståelse
Ingvar Lundberg: Att lära sig läsa är en mental revolution
Snabb start med läsinlärning i sju steg
Kiwimetoden: Läsinlärning startar i samtalet
Rydaholmsmetoden: Tidig intensiv lästräning är framgångsrecptet
Tidig intensiv lästräning lär alla läsa
Erfarna veteranlärare sprider ny forskning
Ingegärd Hemmingsson: Skickliga pedagoger kan individualisera
Lästips

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.